Đã Trao

Quản lí dự án Job by brownben

the failure of project....

Kỹ năng: Quản lí dự án

Xem thêm: project failure example, example project failure, custom case electronic project, custom ssh tunnelling project, custom scripting project sale, dotproject project custom sort, submit custom logo project, custom rug project

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) portsmouth, United Kingdom

Mã Dự Án: #1720144

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

khanbaba007

Hired by the Employer

$100 USD trong 15 ngày
(3 Đánh Giá)
3.4