Đang Thực Hiện

Viết lại bài báo Job by WorkForXcontent

Test project for $30 at rate of .40 per 100 words. Various topics to be covered.

Kỹ năng: Viết lại bài báo

Xem thêm: workforxcontent, software project personality test, project online test aspnet, project rate calculator, project english test, oscommerce project rate, project rate marketing, jsp project rate, seo project rate

Về Bên Thuê:
( 29 nhận xét ) Chelsea, United States

Mã Dự Án: #1720263

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

debbistagg

Hired by the Employer

$30 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0