Đang Thực Hiện

Viết lại bài báo Job by WorkForXcontent

Test project for $30 at rate of .40 per 100 words. Various topics to be covered.

Kỹ năng: Viết lại bài báo

Xem thêm: workforxcontent, software project personality test, project automation test java jboss xml ant scenarios, project online test aspnet, project rate calculator, project english test, oscommerce project rate, project rate marketing, jsp project rate, project rate card graphic design, seo project rate

Về Bên Thuê:
( 29 nhận xét ) Chelsea, United States

Mã Dự Án: #1720263

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

debbistagg

Hired by the Employer

$30 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0