Đang Thực Hiện

Viết lại bài báo, Article Writing, Viết quảng cáo, Freelance, Truyện ngắn Job by WorkForXcontent

$30 test project at a rate of .40 per 100 words.

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Viết quảng cáo, Freelance, Truyện ngắn

Xem thêm: workforxcontent, captcha project test, struts project test, write project test schedule, project test online aspnet, book project test, project 105, english project test, php project test

Về Bên Thuê:
( 29 nhận xét ) Chelsea, United States

Mã Dự Án: #1720277

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

noluck

Hired by the Employer

$30 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0