Đã Trao

Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel Job by joyeeh

data entry/data encoder outsourced - encode all the information of a credit card accounts. or to input the informations of the POD which is means Prof of deliveries.

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel

Xem thêm: encoder data, data entry encoder, data encode, encode data entry, encode data, project credit card, means credit card, data entry credit card, informations project, project outsourced, outsourced project, outsourced data entry project, outsourced data entry, encode card, input f, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, project encoder, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) spearwood, Australia

Mã Dự Án: #1720443

1 freelancer đang chào giá trung bình $10 cho công việc này

chahal0172

Hired by the Employer

$10 AUD / giờ
(1 Đánh Giá)
7.9