Đang Thực Hiện

Android, iPad, iPhone Job by Marcopdny

This is the project as we discussed about the 2 apps.

Thanks

Kỹ năng: Android, iPad, iPhone

Xem thêm: custom apps, apps project, marcopdny, custom iphone apps sweden, custom asterisk apps trixbox, creating custom iphone apps, create custom iphone apps, install custom iphone apps, add custom iphone apps, custom mobile apps, custom iphone apps, custom mobile apps islamabad

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Padova, United Kingdom

Mã Dự Án: #1720469

1 freelancer đang chào giá trung bình €4300 cho công việc này

Sowesomail

Hired by the Employer

€4300 EUR trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0