Đã Trao

Android, Lập trình C, Lập trình C#, Lập trình C++, Java Job by llmar

HI, i need urgent reply, i need a project proposal in Java, C++ or any programming language within 1 day, but it can take upto 7 weeks to finish it. so email me back @ [url removed, login to view]@[url removed, login to view]

Kỹ năng: Android, Lập trình C, Lập trình C#, Lập trình C++, Java

Xem thêm: project proposal, project programming java, need urgent gmail, java project gmail, need project proposal, project java programming, project language java, programming project java, project java language, proposal project, java project finish, shopping cart finish weeks, project proposal programming, project programming language, programming project proposal, programming project language, programming language project, need email project, gmail reply, programming finish project

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) Stockholm, Sweden

Mã Dự Án: #1720472

0 freelancer đang chào giá trung bình $ cho công việc này

diamond1027

Hired by the Employer

$100 USD trong 1 ngày
(43 Đánh Giá)
6.1