Đã Trao

Đánh máy, Nhập liệu, SEO Job by techno01

Dear sir,

I am interest to start this work.I have been working data entry with 3 years experience.I have lot of experience about data entry, captcha entry, copy and paste job,data processing etc. I want to work with you for long [url removed, login to view] give me a chance.

Thanks

Musa Miah

Kỹ năng: Đánh máy, Nhập liệu, SEO

Xem thêm: copy paste captcha job, copy paste captcha work, captcha copy paste work, captcha project 2012, captcha work project years, copy paste job start, experience captcha entry, copy captcha paste, start project work, want captcha project, copy paste captcha, give captcha project, captcha project job, captcha f, copy captcha, captcha project please give, start captcha project, want job data entry, project turkey want visit, captcha copy, dotproject project custom sort, captcha copy paste, want outsourcing photoshop job

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1720479

1 freelancer đang chào giá trung bình $2 cho công việc này

captchaworld2

Hired by the Employer

$2 USD / giờ
(2 Đánh Giá)
1.2