Đang Thực Hiện

YouTube Job by exclusive01

I got some more business for you.. This is just a start; I need a total of 10,000 Views on 2 different videos. I also need a total of 50 comments (VIDEO RELATED) and 50 Likes.

BREAKDOWN:

Video 1:

5,000 Views and 25 Likes and 25 Comments (Video Related).

Link: [url removed, login to view]

Video 2:

5,000 Views and 25 Likes and 25 Comments (Video Related).

Link: [url removed, login to view];feature=plcp

Kĩ năng: YouTube

Xem nhiều hơn: videos custom, project related business, youtube likes views comments, different videos, youtube comments likes, custom youtube video comments, likes comments youtube video, watch custom, watch project, youtube views different, videos youtube total, custom videos, project custom control add net, setup project custom form vbnet, setup project custom form, setup project custom, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, deployment project custom message, custom youtube videos, setup project custom user interface, youtube video custom, business related project, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) Bronx, United States

ID dự án: #1720970

1 freelancer đang chào giá trung bình $18 cho công việc này

RockingExpert

Hired by the Employer

$18 USD / giờ
(675 Nhận xét)
7.7