Đã Trao

Custom Project 26 Jun 2012 20:13:46

i have a diploma in programing languages, in university of ruhuna, in srilanka(visual basic)

Kỹ năng: Visual Basic

Xem thêm: visual basic programing, diploma, languages project, diploma project, project programing, basic programing, project university, programing project basic, programing project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Sri Lanka

Mã Dự Án: #1721431

1 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

creatorul

Hired by the Employer

$35 USD / giờ
(71 Đánh Giá)
7.0