Đã Trao

Nhập liệu Job by HabibBahar100

I am Md. Habibullah Bahar. I am expert for to do data entry works. Already i have overcome my idea about data entry and wants to fulfill my occupation.

Kỹ năng: Nhập liệu

Xem thêm: idea data entry project, project data entry expert, project solid works, deployment project custom message, custom layouts already done, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1722173

1 freelancer đang chào giá trung bình $2 cho công việc này

DataHome

Hired by the Employer

$2 USD / giờ
(49 Đánh Giá)
7.8