Đã Trao

Nhập liệu Job by HabibBahar100

I am Md. Habibullah Bahar. I am expert for to do data entry works. Already i have overcome my idea about data entry and wants to fulfill my occupation.

Kỹ năng: Nhập liệu

Xem thêm: idea data entry project, project data entry expert, project solid works, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, deployment project custom message, project manager works automobile industry, setup project custom user interface, custom layouts already done, deployment project custom license number, dotproject project custom sort, php custom works per hour

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1722173

1 freelancer đang chào giá trung bình $2 cho công việc này

DataHome

Hired by the Employer

$2 USD / giờ
(49 Đánh Giá)
7.8