Đã Trao

Quảng cáo trên Facebook Job by hullahoob

Hey Apu,

I need a few fans for a Facebook site have only 65 US$ for this this time.

Could you add some k friends to: [url removed, login to view]

Only Japanese Facebook User.

Looking forward to your feedback,

M

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: custom feedback, facebook japanese, japanese facebook, hullahoob, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort, project japanese

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Darmstadt, Netherlands

Mã Dự Án: #1722429

1 freelancer đang chào giá trung bình $65 cho công việc này

apu12th

Hired by the Employer

$65 USD trong 25 ngày
(1 Đánh Giá)
2.9