Đang Thực Hiện

Nhập liệu, Excel, Nghiên cứu, Tìm kiếm web Job by Aventures

Look up data and send emails to large list of potential clients. Record work and report to management regularly.

Kỹ năng: Nhập liệu, Excel, Nghiên cứu, Tìm kiếm web

Xem thêm: report project management, emails large list, management project report, project management clients, project report management subject, custom project management, project report management system, large list emails, project based work websites, php custom work

Về Bên Thuê:
( 80 nhận xét ) 78745, United States

Mã Dự Án: #1722548

Đã trao cho:

deepsvineet

Hired by the Employer

$84 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
3.9