Đang Thực Hiện

Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Tiếp thị qua Internet, Nghiên cứu Job by Aventures

Manage virtual assistants and complete email and data entry projects. Consult with corporate on new hires and work reported.

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Tiếp thị qua Internet, Nghiên cứu

Xem thêm: corporate data entry projects, consult projects, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, custom corporate holiday card, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 80 nhận xét ) 78745, United States

Mã Dự Án: #1722553

Đã trao cho:

sheenakakkar

Hired by the Employer

$260 USD trong 3 ngày
(14 Đánh Giá)
5.6