Đã Hủy

Lập trình C#, Lập trình C++ Job by edgaroliv

A client-server solution to feed on demand data in realtime via SQL database. This application works with eSignal via eSignal API and works with all trading platforms that support eSignal.

Kỹ năng: Lập trình C#, Lập trình C++

Xem thêm: esignal sql database, custom data feed, sql data api, custom application sql, esignal data database, esignal data, esignal data feed, project server api, custom sql, feed project, trading database, realtime data feed server, api data feed, server trading application, data realtime, custom database application, realtime data feed, realtime data, project feed data, trading application client, esignal sql, project client server application, client server data feed, realtime data api, realtime application

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Sao Paulo, Brazil

Mã Dự Án: #1722660

1 freelancer đang chào giá trung bình $2500 cho công việc này

ETNASoftware

Hired by the Employer

$2500 USD trong 42 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0