Đã Trao

.NET, Lập trình C#, Quảng cáo trên Facebook, Kiến trúc phần mềm Job by mrpp

are you interested in developing a webiste and various smartphone apps?

we would start with smartphone apps: you would need facebook and google+ programming skills as well!

add me on skype if interested: pfeifferpatrick

Kỹ năng: .NET, Lập trình C#, Quảng cáo trên Facebook, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: facebook apps project, smartphone apps, apps interested facebook, developing apps facebook, custom apps, apps project, smartphone programming, programming smartphone, start programming project, programming facebook apps, add skype project, google skype project, project smartphone, small project ideas programming

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Berlin, Germany

Mã Dự Án: #1723929

1 freelancer đang chào giá trung bình €1500 cho công việc này

creatorul

Hired by the Employer

€1500 EUR trong 20 ngày
(160 Đánh Giá)
7.7