Đã Trao

.NET, Lập trình C#, Quảng cáo trên Facebook, Kiến trúc phần mềm Job by mrpp

1 freelancer đang chào giá trung bình €1500 cho công việc này

creatorul

Hired by the Employer

€1500 EUR trong 20 ngày
(160 Nhận xét)
7.7