Đã Trao

Linux Job by jbad

Hi,

I saw you bid on this project:

[url removed, login to view]

I have someone setting up PowerMTA with OEMPro. But I need the box to set it up with the IP addresses.

I want the same thing. Please contact me at [url removed, login to view] [-at-] [url removed, login to view]

Thanks.

Kỹ năng: Linux

Xem thêm: yahoo com freelancer, setting up server freelancer, powermta freelancer, freelancer server set up, freelancer linux project, freelancer com linux, 31 freelancer, www freelancer project, freelancer internet server, marketing project wanted, linux powermta, project dedicated, powermta linux, oempro powermta, powermta yahoo, setting powermta, powermta server, custom marketing projects, dedicated server powermta, project marketing wanted, bulk marketing project, internet project wanted, powermta oempro, setting dedicated server freelancer, wanted bulk projects

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Pembroke Pines, United States

Mã Dự Án: #1724641

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

ahmeddata

Hired by the Employer

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0