Đang Thực Hiện

Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Hỗ trợ màn hình, Excel, Tìm kiếm web Job by fayda12

hi ,I'm interested in working with you, please consider my request t I'll send you my CV as soon as I get your approval

here is my email address : [url removed, login to view]@[url removed, login to view]

best regards

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Hỗ trợ màn hình, Excel, Tìm kiếm web

Xem thêm: best cv, briana, email 220, email approval code project, email approval net code project, cv project, sharepoint 2007 custom alert notification email, dhaka airport custom supervisor address telephone, dhaka airport custom supervisor address, extract email address email outlook vba, deployment project custom license number, dotproject project custom sort, custom design address label microsoft, email approval php

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Casablanca, Morocco

Mã Dự Án: #1724827

Đã trao cho:

emy2880

Hired by the Employer

$300 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0