Đã Trao

Lập trình C++, Javascript Job by bp5172

On [url removed, login to view] there is a premium list that contains 10 servers. I need a plugin for craftbukkit that will notify and automatically purchase (through paypal) the premium service. Could you design this for me?

Kỹ năng: Lập trình C++, Javascript

Xem thêm: custom design service, craftbukkit, notify plugin, minecraftservers, net project list, net service project, setup project custom, friendblaster purchase paypal, deployment project custom message, net project paypal service, list project paypal, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1725142

1 freelancer đang chào giá trung bình $80 cho công việc này

NiceDeveloper

Hired by the Employer

$80 USD trong 2 ngày
(10 Đánh Giá)
4.4