Đang Thực Hiện

Article Writing Job by Khuraam

I need 20 articles (200 words each)

Deadline 24 hours

$16 for 20 articles.

let me know if interested.

Thanks.

Kỹ năng: Article Writing

Xem thêm: 200 words project, 200 hours project, interested writing articles please let know, please let know little bit think choose project, please let know translation program urdu english, deployment project custom license number, translate let know game went spanish, dotproject project custom sort, please let know will start project

Về Bên Thuê:
( 49 nhận xét ) Rawalpindi, Canada

Mã Dự Án: #1725451

1 freelancer đang chào giá trung bình $16 cho công việc này

Penny27

Hired by the Employer

$16 USD / giờ
(8 Đánh Giá)
3.5