Đã Trao

Tiếp thị qua Internet, Joomla, Xây dựng liên kết, PHP, SEO Job by amokenn

Hi,

I would like your company to design for me three parts of my site

1. The homepage which its parts are to be clones of both [url removed, login to view] and [url removed, login to view]

[url removed, login to view] printable listing page similar to [url removed, login to view] hence one can see all the listed vouchers

[url removed, login to view] form and its page similar to [url removed, login to view]

Please reply if you are able to work on it.

Regards

Kỹ năng: Tiếp thị qua Internet, Joomla, Xây dựng liên kết, PHP, SEO

Xem thêm: custom contact form, www 51, vouchercodes, myvouchercodes, vouchercloud, parts project, custom clones, custom listing page, project survey printable, setup project custom form, setup project custom, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, printable form, deployment project custom message, setup project custom user interface, deployment project custom license number, dotproject project custom sort, project parts, site clones

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Kenya

Mã Dự Án: #1725695

1 freelancer đang chào giá trung bình $8 cho công việc này

IndyaInfo

Hired by the Employer

$8 USD / giờ
(627 Đánh Giá)
8.8