Đã Trao

PHP Job by CascadeMag

I need a Postback Script to work with Verotel with view to installing a shopping cart later as well. Mine is an Adult site that sells sound files and vintage magazines.

Anyone interested?

Steve

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: postback, project sells, project sound, mine project, shopping cart verotel, cart custom work, verotel cart, verotel shopping cart, verotel postback, postback script, verotel script, custom cart work, custom sound files iphone, verotel, dotproject project custom sort, filemaker project database sound, custom alert leaving site, flash site psd files, custom php nuke site

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Spain

Mã Dự Án: #1726544

1 freelancer đang chào giá trung bình €150 cho công việc này

evsoftpk

Hired by the Employer

€150 EUR trong 2 ngày
(198 Đánh Giá)
9.0