Đã Trao

MySQL Job by Karolariza123

I need your services in a website that I have made. I need to submit the user details as hidden fields to MYSQL. I have tried it as a recordset but it does not seem to work. Would you be able to help me with this?

Kỹ năng: MySQL

Xem thêm: recordset, custom user mysql, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1726705

1 freelancer đang chào giá trung bình $10 cho công việc này

value4u

Hired by the Employer

$10 USD / giờ
(60 Đánh Giá)
8.5