Đã Trao

Đánh máy, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel Job by haiderpirzada

Expert in urdu as well as english typing.

Kỹ năng: Đánh máy, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel

Xem thêm: urdu english, urdu project, urdu typing english, project english typing, english urdu translation typing, english urdu typing, urdu typing project, typing urdu, translate english urdu

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Pakistan

Mã Dự Án: #1727485

1 freelancer đang chào giá trung bình $15 cho công việc này

ufjari

Hired by the Employer

$15 USD / giờ
(7 Đánh Giá)
4.1