Đã Trao

Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Photoshop Job by jarabe

I do data processing like converting pdf to word doc or jpg. to word using OCR abby. i can do also tagging for the doc.

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Photoshop

Xem thêm: project jpg word, ocr abby, word project jpg, pdf converting word, ocr project word doc, converting pdf doc, jpg word project, doc project, pdf word converting, using ocr, jpg doc project, jpg pdf word, pdf word jpg, doc jpg, tagging project, project jpg, project ocr, pdf tagging project, ocr custom, ocr pdf word, ocr doc, ocr converting, converting pdf word, converting jpg doc, ocr jpg

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Philippines

Mã Dự Án: #1727635

1 freelancer đang chào giá trung bình ₱1200 cho công việc này

clockworksol

Hired by the Employer

₱1200 PHP trong 3 ngày
(2 Đánh Giá)
1.5