Đã Trao

Lập trình C, HTML, Java, PHP, Thiết kế trang web Job by rajking101

Hi ,

My self i Raj kumar . i have one year experience in IT company. i like to update my knowledge so i willing to some online project work. I assure i will my maximum effort for my job . So please give the opportunity to me

Thanks &Regards,

Raj

Kỹ năng: Lập trình C, HTML, Java, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: project work online, online project job, online it project work, give project work, maximum effort, project work real estate job sites, online project work, thanks opportunity work consultant project, project engineer job description facade work, learning project manager job tasks, project manager job sofia bulgaria, year experience, bogdan thanks opportunity involve project, project manager job interview, project reports job portal, full project tube guitar amp pcb

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bangalore, India

Mã Dự Án: #1727742

0 freelancer đang chào giá trung bình ₹ cho công việc này

technosystem

Hired by the Employer

₹1500 INR trong 7 ngày
(143 Đánh Giá)
8.9