Đã Trao

Lập trình C, HTML, Java, PHP, Thiết kế trang web Job by rajking101

Hi ,

My self i Raj kumar . i have one year experience in IT company. i like to update my knowledge so i willing to some online project work. I assure i will my maximum effort for my job . So please give the opportunity to me

Thanks &Regards,

Raj

Kỹ năng: Lập trình C, HTML, Java, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: project work online, online project job, give project work, maximum effort, online project work, year experience, project manager job interview, project reports job portal

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bangalore, India

Mã Dự Án: #1727742

0 freelancer đang chào giá trung bình ₹ cho công việc này

technosystem

Hired by the Employer

₹1500 INR trong 7 ngày
(143 Đánh Giá)
8.9