Đang Thực Hiện

Đọc bông, Dịch thuật Job by zubairkhalid

i want a 3 page website translated to porto how much will you charge me and for 3 A4 page translation.

thanks,

Kỹ năng: Đọc bông, Dịch thuật

Xem thêm: custom page website, much charge page translation, chinese translation minimum charge, ilocano translation thanks, deployment project custom message, spanish translation thanks, website translation average charge, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) glasgow, United Kingdom

Mã Dự Án: #1728182

Đã trao cho:

ueritom

Hired by the Employer

£40 GBP trong 1 ngày
(24 Đánh Giá)
4.8