Đã Trao

Bao bì & Đóng gói Job by Arashabtahi

Hi, I've noticed you made a bet to work on a PPD project. I would like for you to make me a PPD script with features of admin panel where I can track users and user panel where users can track their earnings. I want a site like sharecash.org.

Kỹ năng: Bao bì & Đóng gói

Xem thêm: sharecash admin, ppd sharecash, script ppd custom, ppd site sharecash, custom ppd script, ppd site, sharecash site script, sharecash ppd, custom track, script site ppd, script ppd, site sharecash, script sharecash org, sharecash ppd script, ppd script sharecash, ppd site script, ppd script, sharecash org script, sharecash org, script sharecash, make site sharecash org, make sharecash site, custom panel, adding custom user interface steps visual studio setup project, add custom user interface setup project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Missouri city, United States

Mã Dự Án: #1728675

1 freelancer đang chào giá trung bình $750 cho công việc này

USAGraphicPR0

Hired by the Employer

$750 USD trong 30 ngày
(1 Đánh Giá)
5.3