Đang Thực Hiện

Thiết kế đồ họa Job by levibunnell

I need a Logo Design and came across your work. I like!

I need a circled logo design of my artist name "Leave Eye"

incorporating an eyeball in the design. Black and white.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa

Xem thêm: i need a custom logo, custom artist logo, name logo eye, leave project, jun logo, project artist, project leave, project custom control add net, setup project custom form vbnet, setup project custom form, setup project custom, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, deployment project custom message, setup project custom user interface, need custom logo, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) North Las Vegas, United States

Mã Dự Án: #1729258

1 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

axactdesign

Hired by the Employer

$40 USD trong 3 ngày
(440 Đánh Giá)
7.2