Đang Thực Hiện

Custom Project May 07 2012 fenrir32

as discussed.

Kỹ năng: .NET, Lập trình C, Lập trình C#, Lập trình C++, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: fenrir32, jucesar, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 52 nhận xét ) humble, Brazil

Mã Dự Án: #1613549

Đã trao cho:

Fenrir32

Hired by the Employer

$5 USD / giờ
(106 Đánh Giá)
7.3