Đang Thực Hiện

AJAX, Java, jQuery / Prototype, MySQL, PHP Job by Pascalo77

Phase-1, part - 1 Item 2 - Home Page - except 2.5, which is PSD to Joomla template conversion Item 9 - Admin panel, except item 9.6, which is related to reward function.

Kĩ năng: AJAX, Java, jQuery / Prototype, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: function - 1 to 1, FILE sharing, pending phase, part admin, site template file sharing, project file sharing, joomla file psd, joomla custom admin, conversion file, project phase template psd, template joomla phase, file home, psd joomla project, file sharing site joomla, admin psd template, pascalo77, custom file sharing, template file sharing, custom project may 2012, file sharing project jsp, phase psd, site joomla conversion, custom project may, file sharing project jsp mysql, psd admin panel

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Julien Perly, France

ID dự án: #1663012

Được trao cho:

logomafia4u

Hired by the Employer

$600 USD trong 2 ngày
(7 Đánh Giá)
4.4