Đã Trao

Viết lại bài báo, Article Writing, Viết quảng cáo, Biên tập, Đọc bông Job by jaygen

SIR I CAN DO COPY WRITING AND I ALSO WANT TO CHALLENGE MY SKILLS AND I JUST WANT YOU TO KNOW THAT I HAVE ALSO DONE WORKS HERE BUT ONLY IN LOCAL. SIR TRUST ME WITH THIS FIELD AND ILL MAKE YOU HAPPY ,,, THANKS.

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Viết quảng cáo, Biên tập, Đọc bông

Xem thêm: writing challenge, writing trust, custom project may, setup project custom form, setup project custom, custom copy, deployment project custom message, copy writing project, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) CEBU CITY, Philippines

Mã Dự Án: #1602278

1 freelancer đang chào giá trung bình ₱1200 cho công việc này

PaulJonesWriter

Hired by the Employer

₱1200 PHP trong 7 ngày
(40 Đánh Giá)
5.4