Đã Trao

Quảng cáo trên Facebook Job by darren01j

Hello - I need to get 200 people to LIKE a post I made on facebook.

I also need the same 200 people to LIKE a page.

The people must be real and from FRANCE

Can this be done within the next 3 hours?

Thank you.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: people france, france page facebook, custom project may, france facebook project, 200 hours project, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Chambery, France

Mã Dự Án: #1602609

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

ssuet123

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(504 Đánh Giá)
7.2