Đã Trao

Thiết kế logo Job by swanga72

Hi, I liked what you did with your sample logo. I would like you to do ltreetrunklogo. I am happy for you to come up with something special. I look forward to your samples. Do you also do web design and development. Thanks Simon

Kĩ năng: Thiết kế logo

Xem nhiều hơn: design your custom logo, custom logo web design, custom project may, something special logo, web site project custom control, web design project sample, samples requirements document web project, logo simon, sample logo project, custom look web forms illustrator, sample web design project, web design moldova website development, web service project custom fields sharepoint, custom server control visual studio web site project, web design sample project, gantt chart samples web design project, scrapbooking look web design

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Melbourne, Australia

ID dự án: #1602817

1 freelancer đang chào giá trung bình $45 cho công việc này

designer12

Hired by the Employer

$45 AUD trong 3 ngày
(67 Nhận xét)
5.9