Đã Trao

PHP Job by benedict1234

translate a program from mathematica to C#

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: translate project, custom project may, deployment project custom message, custom decals maker program, program translate human imagens, custom instant messaging program, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) CA, United States

Mã Dự Án: #1603809

1 freelancer đang chào giá trung bình $1000 cho công việc này

sanjay2004

Hired by the Employer

$1000 USD trong 10 ngày
(511 Đánh Giá)
9.5