Đang Thực Hiện

Quảng cáo trên Facebook Job by josephmartz

Hey! Do you can get some fans to my fb page (500k fans now) to get [url removed, login to view] Around 700k? We have 120 days.

Big one!

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: 700k fans, 500k fans, 500k, custom project may, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Spain

Mã Dự Án: #1604026

Đã trao cho:

mikechuah

Hired by the Employer

$9000 USD trong 120 ngày
(89 Đánh Giá)
7.9