Đã Trao

HTML Job by rashid9377

here is my rate card

facebook prices is

15$ per 1500 till 3000 likes

above that i charge double

5k likes is 60$ and

10k likes is 100$

15K Likes for 150$

20k likes is 200$

Est delivery Min 1 day - Max 4 days

Twitter Followers Rate is

25K Twitter followers 25$

50k Twitter followers is 50$

100k Twitter followers is 80$

After is will charge double

200k Twitter followers is 240$

300k twitter followers is 400$

400k Twitter followers is 550$

500k twitter followers is 650$

Est delivery Time is 1 day and 5 day for big deal

Kỹ năng: HTML

Xem thêm: 150 followers, 200k likes, twitter followers 300k, 300k likes, 100k twitter followers 100, 150 twitter followers, 300k facebook, 650 likes, 400k followers

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vapi, India

Mã Dự Án: #1604390

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

wyman100

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0