Đã Trao

HTML Job by rashid9377

here is my rate card

facebook prices is

15$ per 1500 till 3000 likes

above that i charge double

5k likes is 60$ and

10k likes is 100$

15K Likes for 150$

20k likes is 200$

Est delivery Min 1 day - Max 4 days

Twitter Followers Rate is

25K Twitter followers 25$

50k Twitter followers is 50$

100k Twitter followers is 80$

After is will charge double

200k Twitter followers is 240$

300k twitter followers is 400$

400k Twitter followers is 550$

500k twitter followers is 650$

Est delivery Time is 1 day and 5 day for big deal

Kỹ năng: HTML

Xem thêm: 150 followers, 200k likes, twitter followers 300k, 300k likes, 100k twitter followers 100, 150 twitter followers, 300k facebook, 650 likes, 400k followers, followers 10k, 400k likes, rate card, likes 100k, 200 twitter followers, card facebook, 3000 likes 400, 100k 200k followers, 300k day, 200 followers twitter, per 650, deal twitter, 200k followers

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vapi, India

Mã Dự Án: #1604390

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

wyman100

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0