Đang Thực Hiện

Photoshop Job by olampkin

Hi I need a logo for my company. Roll with Soul. We sponsor charity cycling events to raise money for inner city youths to have bikes. In addition, we plan to send our bikes to other parts of the world.

Kỹ năng: Photoshop

Xem thêm: soul, logo charity, charity logo , bikes, soul logo, custom project may, parts project, cycling logo, city project, charity project, world cycling logo, project sponsor, setup project custom form, setup project custom, project plan company, deployment project custom message, need custom logo, project money logo, dotproject project custom sort, project parts

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Silver Spring, United States

Mã Dự Án: #1604515

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

Djdesign

Hired by the Employer

$50 USD trong 3 ngày
(1459 Đánh Giá)
8.2