Đã Trao

.NET Job by MdRashedulKarim

J zjf oi iof Ifif jiouer f if i eowoeroq io br y ery ir89rwerwe8r e r8r e8 8 erw89erfiudf dofy fo erfhwf oeirw 8e rewire r e e8rqwroewrer wer er er er er er8q iqer ue o r qrrqr .

Kỹ năng: .NET

Xem thêm: r j, io, custom r, rewire, custom project may, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) mhh, Bangladesh

Mã Dự Án: #1604530

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

upbeat

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(17 Đánh Giá)
5.3