Đã Trao

.NET Job by MdRashedulKarim

J zjf oi iof Ifif jiouer f if i eowoeroq io br y ery ir89rwerwe8r e r8r e8 8 erw89erfiudf dofy fo erfhwf oeirw 8e rewire r e e8rqwroewrer wer er er er er er8q iqer ue o r qrrqr .

Kĩ năng: .NET

Xem nhiều hơn: r j, io, custom r, rewire, custom project may, setup project custom form vbnet, setup project custom form, setup project custom, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, deployment project custom message, setup project custom user interface, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) mhh, Bangladesh

ID dự án: #1604530

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

upbeat

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(17 Nhận xét)
5.3