Đã Trao

Photoshop Job by yifyh

i have all the requirements.

i am sendimg a project done by me.

Kỹ năng: Photoshop

Xem thêm: custom project may 2012, custom project may, project done, java project software requirements, project technical requirements, wpf project system requirements

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Kolkata, India

Mã Dự Án: #1604677

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹10000 cho công việc này

AlaisterFL

Hired by the Employer

₹10000 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0