Đang Thực Hiện

Thiết kế logo Job by Chunya

Hi there,

It's me again ;)

Just wondering if we could go ahead and buy logo 2 by any chance?

I've attached the logo you did.

Please let me [url removed, login to view]

Kỹ năng: Thiết kế logo

Xem thêm: may 2, renee, please buy logo, custom project may, logo project buy, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Auckland, New Zealand

Mã Dự Án: #1605057

Đã trao cho:

FacebookHunter

Hired by the Employer

$60 NZD trong 2 ngày
(86 Đánh Giá)
5.4