Đã Trao

Custom Project May 3 2012 16:57:01

Hi Nazim looking for 25,000 facebook real likes

Kindly tell me if possible and wat do you quote for the same.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: quote likes, project nazim, custom project may, nazim facebook, custom quote, setup project custom form, setup project custom, quote real project, deployment project custom message, custom tell friend subject, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #1605346

1 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

snuvaa

Hired by the Employer

$150 USD trong 30 ngày
(174 Đánh Giá)
6.8