Đã Trao

Đăng bài lên Forum Job by jason518

hi

we chat on skype in last month , my skype name: [url removed, login to view]

our site : [url removed, login to view]

i need you help us post on [url removed, login to view] forum. we will pay you cash. together works.

please contact me .

Thanks

Kỹ năng: Đăng bài lên Forum

Xem thêm: slickdeals, jason, pay post slickdeals, net jason, net project skype, forum custom, custom project may, slickdeals forum post, slickdeals forum, may help, post slickdeals, slickdeals post, slickdeals net, project contact skype, project chat forum, month net project, custom forum site, slickdeals site, site slickdeals, chat project net, custom chat, custom forum, custom forum system, forum bot auto post, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) China

Mã Dự Án: #1605697

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

djmanj

Hired by the Employer

$30 USD trong 100 ngày
(6 Đánh Giá)
2.9