Đã Trao

Custom Project May 4 2012 01:02:43

I need to simulate the drawing(figure 3) of attached file by fluent using 2D, axisymmetric, coupled, unstedy, 2nd order. U have to draw the mesh by gambit. u have to use the pressure ration as [url removed, login to view] etc as shown in 3.2 in attached file. the solution need to converge.

u have to send me the gambit file and case & data of fluent. waiting for ur reply.

Kỹ năng: Adobe Flash, Thiết kế đồ họa, PHP, SEO, Thiết kế trang web

Xem thêm: use case drawing, may 2, draw use case, drawing use case, the pressure, project draw, custom case, draw data, 2nd project, project fluent, mesh file, gambit fluent, deployment project custom message, custom pligg solution, custom recovery solution, custom software solution bids, custom player solution, project using fluent, dotproject project custom sort, drawing project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bangladesh

Mã Dự Án: #1606275

1 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

sanjay2004

Hired by the Employer

$150 USD trong 7 ngày
(1430 Đánh Giá)
10.0