Đã Trao

.NET, Lập trình C#, Oracle, PHP Job by SmokBeliy

Hi !

i am Ukrain.

Can i help you ?

оріт программирования более 12 лет в среде делфи

и все БД кроме оракла ...

Интересно бы пообщатся посотрудничать :)

С ув. Виктор

Kỹ năng: .NET, Lập trình C#, Oracle, PHP

Xem thêm: eth, micro project, plusmn, may help, project custom control add net, setup project custom form vbnet, setup project custom form, setup project custom, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, deployment project custom message, setup project custom user interface, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Berdyansk, Ukraine

Mã Dự Án: #1606345

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

AlosDeveloper

Hired by the Employer

$30 USD trong 366 ngày
(92 Đánh Giá)
7.2