Đã Trao

Adobe Flash, AJAX, Javascript, PHP, SEO Job by infonex

matrimonial website with full features chats, profiles paid member unpaid mermber area, varified unvarified profiles , top rated profiles

Kỹ năng: Adobe Flash, AJAX, Javascript, PHP, SEO

Xem thêm: features matrimonial, top rated, project matrimonial website, project matrimonial, matrimonial project, project root area finding, setup project custom form, setup project custom, chats, deployment project custom message, matrimonial website features, matrimonial website project, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Leeds, United Kingdom

Mã Dự Án: #1606847

1 freelancer đang chào giá trung bình £200 cho công việc này

evsoftpk

Hired by the Employer

£200 GBP trong 20 ngày
(204 Đánh Giá)
9.0