Đã Trao

Custom Project May 4 2012 15:32:35

Hi , I saw your bid for hotel compare web like http://www.wego.com.my. Could you deliver a web exactly sames as [url removed, login to view] within US$1000?

Thanks.

Kỹ năng: Joomla

Xem thêm: compare hotel, compare project, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, project hotel, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Malaysia

Mã Dự Án: #1607434

1 freelancer đang chào giá trung bình $1000 cho công việc này

kssoftphp

Hired by the Employer

$1000 USD trong 45 ngày
(20 Đánh Giá)
4.8