Đã Trao

Nhập liệu, Tìm kiếm web, WordPress Job by mohammadjunaid87

i have 200 collection of articles needed to be transfered on my site.. just copy paste and post it on my site.. new member are welcome. i need it to be done as soon as possible to meet the deadline of my boss

Kỹ năng: Nhập liệu, Tìm kiếm web, WordPress

Xem thêm: new boss, deadline copy paste, boss project, collection project, need job soon possible, custom copy, deployment project custom message, project transfered, bid need gold member, project ejb need help, project outsource need developer, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Multan, Pakistan

Mã Dự Án: #1608699

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

gwebs

Hired by the Employer

$100 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0