Đang Thực Hiện

Custom Project May 6 2012 08:02:03

Hi Rgegry,

Adjust your bid for ten articles of 350 words each in 20 hours, i will provide details through personal message now waiting for your acceptance,thanks

Kỹ năng: Article Writing

Xem thêm: acceptance now, xazoo, deployment project custom message, custom myspace details, dotproject project custom sort, custom personal website

Về Bên Thuê:
( 56 nhận xét ) Karachi, Pakistan

Mã Dự Án: #1609344

1 freelancer đang chào giá trung bình $2 cho công việc này

rgegry

Hired by the Employer

$2 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0