Đang Thực Hiện

Xây dựng liên kết, SEO Job by xampp6

Thanks,

*** I shall send you $150usd tomorrow , But 1st u will send me 50 PR2-5 links..

I gave you SEO work. I need 400 PR2-4 Approved Back links

You can provide me Social Bookmark, Profile Links, Blog post etc

I need 400 Back links in 10 Days . But daily you will Give me 50 Links

Now you will start My work and tomorrow same time you will send me 1st 50 Links.

and tomorrow i shall send you $150USD when i shall receive your 1st 50 Links.

Here is My details:

[url removed, login to view]

Keywords : Cheap web hosting

So Mind it I need Totally 400 PR2-4 approved links ( Social, Profile link,Blog post etc )

and Daily u will send me 50 Links..

My Budget is $250USD for 400 PR2+ Back links

and Tomorrow same time you will send me 50 links and then I shall send me you $120

Mind it. I need Only approved links and My fixed Budget $250USD

Tomorrow you will send me 1st 50 PR2-4 Links and then i shall send you 50% Payment(120USD)

Here is My details:

[url removed, login to view]

Keywords : Cheap web hosting

Kĩ năng: Xây dựng liên kết, SEO

Xem nhiều hơn: social bookmark links, project 4 u, cheap hosting, xampp6, can approved links, pr2 approved links, web hosting links, mind project, seo may 2012, daily profile links, bookmark project, cheap web hosting, social bookmark profile, start project work, itplanet20, custom social bookmark, 400 profile links, start project profile seo, hosting project work, cheap seo project, need 120 pr2 links, setup project custom form, setup project custom, web service project custom fields sharepoint, project custom button image

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) jh, Bangladesh

ID dự án: #1609604

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

gruposeo

Hired by the Employer

$250 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0