Đã Hủy

Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo Job by Montana4218

Hi I am wondering what your price is to do a cartoon version of myself (I have attached a photo similar to what I would like) Will be used for promotional of personal training business. Thanks

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo

Xem thêm: myself cartoon, custom cartoon, cartoon version photo, cartoon myself, cartoon business, promotional project, business cartoon, custom photo, project training, promotional training, custom cartoon photo, training project, mechanical project motor used, setup project custom form, setup project custom, cartoon version, cartoon project, deployment project custom message, cartoon photo project, dotproject project custom sort, photo cartoon

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét ) Mermaid Beach, Australia

Mã Dự Án: #1609653

1 freelancer đang chào giá trung bình $120 cho công việc này

webmediadesigner

Hired by the Employer

$120 AUD trong 4 ngày
(65 Đánh Giá)
6.4